Accountability. Artikel tbv uitgave Nationaal Privacy event (mei 2017)

In dit artikel wordt gekeken naar het begrip Accountability, zoals dit in de AVG wordt benoemd. Wat betekent het? Hoe worden organisaties verwacht aan het begrip invulling te geven? Om hier een enigszins zinvol gesprek over te hebben is het nodig om hetzelfde te verstaan onder het te bespreken onderwerp…. Continue reading

Interview Functionaris Gegevensbescherming: Door de AVG gaan we van ‘trust me’ naar ‘prove it’. (juni 2017)

Interview gepubliceerd op de website van Zivver. 22 juni 2017, door Francis Mustert Vanaf mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is voor veel organisaties dan een verplichte aanstelling. Tijd om dieper in te gaan op wat deze functie inhoudt en wat dit betekent… Continue reading

GGZ Rivierduinen bereikt gebruikers met RES (interview oktober 2015)

21-06-2016 | door: Redactie GGZ Rivierduinen bereikt gebruikers met RES Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. GGZ Rivierduinen bestaat uit vijf regionale centra voor volwassenen en ouderen, vier specialistische, landelijke centra en een centrum voor… Continue reading