Accountability. Artikel tbv uitgave Nationaal Privacy event (mei 2017)

In dit artikel wordt gekeken naar het begrip Accountability, zoals dit in de AVG wordt benoemd. Wat betekent het? Hoe worden organisaties verwacht aan het begrip invulling te geven? Om hier een enigszins zinvol gesprek over te hebben is het nodig om hetzelfde te verstaan onder het te bespreken onderwerp…. Continue reading